Nyttig informasjon om bremseklosser og bremsevæske

REKLAME – Gjesteinnlegg

I denne artikkelen får du praktisk informasjon om tegn på slitasje, hvordan du forlenger levetiden, bytteintervaller samt veiledning for bytte av bremseklosser og bremsevæske.

En god tilstand og drift av bremseklosser samt riktig tilførsel og god kvalitet på bremsevæsken er svært viktig for veisikkerheten, både for deg selv og de andre trafikantene. Derfor er det viktig å vite hvilke tegn du bør se etter når et bytte må gjennomføres og hvordan du kan påvirke levetiden til disse komponentene.

Dato 28.12.2021 @ 11:00

Symptomer som tyder på slitte bremseklosser:

• Bremsekraften avtar og bremselengden øker.
• Det høres ulyder, som slipelyder og hylelyder når du bremser.
• Drivstofforbruket øker.
• Bilen vingler og vibrerer når du bremser.
• Bremsekraften er ujevn.
• Bilen skeiner ut når du bremser.

 

Hva er typiske og synlige feil på bremseklosser?

• Bremseklossdelene er deformerte.
• Friksjonsbelegget har sprekker, skraper og smuldrer.
• Friksjonsbelegget har ujevn slitasje.
• Bremsebelegget har en fremspringende kant.

 

Hvordan kan jeg forlenge levetiden på bremseklossene?

Bremseklosser er slitasjedeler og påvirkes sterkt av kjørestilen din.

 

Dette er ting som bør unngås for å forlenge levetiden på bremseklossene:
• Hyppig bråbremsing.
• En sportslig agressiv kjørestil.
• Mye kjøring på støvete veier og i ulendt terreng, slik kommer det smuss og fremmedlegemer på bremseklossene.
• Bruk av komponenter og forbruksprodukter med lav kvalitet.
• Feilmonterte deler.
• Bare ett sett nye bremseklosser ble montert på en aksel, slik vil bremsekraften og slitasjen være ujevn.
• En defekt i bremsesylinderne.
• Olje på bremseklossene.
• Slark mellom bremseskoen og trommelen, om bilen din har dem.

 

Hva er intervallet for å skifte bremseklosser og bremsevæske?

Det anbefales å skifte ut bremseklosser etter 15 000–20 000 kilometer. Det kan være at bremseklossene dine slites ned raskere om du har en kjørestil som senker levetiden, som de tingene vi nevnte ovenfor.
Det finnes derimot et par ting som du kan sjekke selv, for å se om levetiden til bremseklossene er nådd. Det første er å finne en flat og tørr vei. Deretter akselererer du bilen opptil en hastighet på 60–80 km/t og bremser bestemt, men jevn ned. Slik vil du merke om bilen din rykker, lager ulyder eller om bremselengden har økt. En annen måte å sjekke på, er å måle bremsebeleggene. De kan måles med et skyvelære og den minst tillatte tykkelsen er 2 mm. Dette sjekkes også på en inspeksjon på verkstedet, noe som bør gjennomføres hver 10 000–15 000 km.

Bremsevæske skal byttes ca. annenhvert år. Men bor du ved kysten eller steder, der det regner mye, bør du skifte oftere. Grunnen til dette er at bremsevæsken er hydroskopisk, dvs. at den trekker til seg fuktighet, noe som svekker kvaliteten og levetiden til den.

 

Kan jeg bytte bremseklosser og bremsevæske selv?

Vi anbefaler å overlate bytte av bremseklosser til faglærte på et verksted, da det er svært viktig for veisikkerheten at dette blir gjennomført på riktig måte og bytteprosessen kan variere mye fra bil til bil. De som har lang erfaring innen denne området og den rette kunnskapen kan derimot gjøre det selv, men de er da selv ansvarlig for at byttet blir gjort på en korrekt måte. Til gjengjeld er det mye lettere å bytte bremsevæske, dette er et arbeid som de fleste kan gjøre selv.

Slik bytter du bremseklosser

Merk deg at bytteprosessen varier, sjekk derfor reparasjonsheftet til bilen din for å se hva som er riktig for din bil. Vanligvis vil du trenge en jekk, stoppeklosser, et krysshjul, en liten stålbørste, bremserengjøring, en flat skrutrekker, en stor tang eller spesialverkstøy for stempelet og en nylonbørste.

 

Dette er en generell veiledning for byttet:

• Åpne panseret og ta av lokket til bremsevæsken.
• Sett på hjulstoppere.
• Bruk et krysshjul til å løsne hjulmutterne.
• Jekk opp bilen og fjern hjulmutterne.
• Fjern hjulet.
• Løs kabelen til slitasjesensoren, om det finnes en.
• Skrub delene med en stålbørste og spray dem med bremserengjøring.
• Fjern festemekanismen som holder bremsene på plass og rengjør dem.
• Lirk ut bremsebeleggene med en flat skrutrekker.
• Rengjør området der bremsebeleggene sitter med en nylonbørste og bremserengjøring.
• Påfør bremsekaliperfett på bremsebeleggets metallkanter, ikke på selve belegget.
• Alt etter typen stempel må enten en stor tang eller et spesialverktøy brukes for å presse stempelet tilbake på plass.
• Sett inn nye bremseklosser og sett alt tilbake på plass igjen, i motsatt rekkefølge.
• Gjenta prosessen på den andre siden av bilen.

Tenk på å sjekke bremsevæskenivået når du har gjennomført byttet og luft bremsene ved å pumpe på bremsepedalen et par ganger før du tar en liten testtur.

 

Slik bytter du bremsevæske

Når du bytter bremsevæske trenger du en jekk eller en bilheis, et hjulkryss, en bremselufter, en skrunøkkel (ofte 8 mm), en stor beholder (til å tømme gammel bremsevæske i ), litt tape eller en vannbasert penn til å markere bremsevæskenivået. Det kan være lettere å ha med en hjelper når du gjør dette, spesielt når du bruker bremselufteren. Sjekk brukerhåndboken til bilen for å sjekke hvilken bremsevæske som anbefales av bilprodusenten.

 

Bytteprosessen er som følger:

• Jekk opp bilen.
• Sett på støttebukker.
• Skru av hjulet og fjern det.
• Åpne panseret og skru av lokket til bremsevæsken. Ofte sitter det oppe på høyre side, sjekk brukerhåndboken til bilen din om du er usikker.
• Marker det aktuelle bremsevæskenivået med en penn eller en liten tapebit. Det er svært viktig å gjøre dette før du begynner, da bremsevæskenivået skal være det samme når du er ferdig.
• Tanken skal nå tømmes ned til merket «min». Pass på at du ikke kommer under dette merket, da det ellers vil komme luft inn i rør og slanger.
• Til tømmingen trenger du en bremselufter, den festes på luftenippelen nede ved bremsen og beholderen festes til bremseskiven med en magnet. Start med venstre forhjul.
• Åpne luftenippelen med en halv omdreining.
• Pump bremsepedalen, pass på å trykke den helt inn og la den gå helt ut mellom hver gang.
• Steng luftenippelen når beholderen er full og tøm den gamle bremsevæsken i en større beholder.
• Fortsett å tømme væsken til min-merket er nådd. Etterfyll med ny bremsevæske til max-merket.
• Åpne luftenippelen igjen og pump til du ser at det kommer ny og klar bremsevæske.
• Fortsett med denne fremgangsmåten på de andre hjulene også.
• Pass på at bremsevæskenivået til slutt skal være på det nivået du markerte i begynnelsen.
• Bremsepedalen skal virke litt hard når du er ferdig, virker den myk, skal du bare gjenta pumpeprosessen en gang til. Det tyder nemlig på at det har kommet litt luft i bremseanlegget.
• Deretter stenges luftenippelen, bremselufteren fjernes, hjulet settes på igjen, støttebukkene fjernes, bilen jekkes ned og lokket til bremsevæsken settes på igjen.

 

Nå er du ferdig og kan klappe deg selv på ryggen, og kjenne på mestringsfølelsen.

 

Informasjonskilder:
https://www.autodeler.co.no/bremseklosser
https://www.bilsmart.no/pris/hva-koster-det-a-skifte-bremsevaeske