Bremseforsterker: Funksjoner, typer, symptomer og testing

REKLAME – Gjesteinnlegg

Bremseforsterkeren, som også ofte kalles bremsekraftforsterkeren, er en svært viktig del av bilens bremsesystem.

Dato 30.08.2023 @ 19:14

Bremseforsterkerens oppgave er å redusere kraften du må påføre bremsepedalen for å kunne bremse effektivt. Dette gir deg blant annet bedre kontroll over bilen dersom du må bråbremse eller tråkke hardt på bremsen for å unngå en kollisjon.

 

Når bilens motor er i gang, produseres bilens inntakssystem et vakuum som brukes til å hjelpe til med bremsekraften. Når du trykker ned bremsepedalen, vil bremseforsterkeren bruke vakuumet til å multiplisere kraften som påføres pedalen. Dermed trenger ikke du å trykke så hardt på bremsepedalen. Bremseforsterkeren hjelper altså til med å redusere reaksjonstiden samtidig som den totale bremsekraften øker. Haldor Hove beskrev hvordan en bils bremsesystem ser ut på snl.no.

 

Bremseforsterkerens funksjon

Bremseforsterkeren skaper tilstrekkelig trykk i bilens hydrauliske system. Dette trykket distribueres videre til hjulbremsene, noe som maksimerer bilens evne til å stoppe raskt og jevnt. Samtidig opprettholder bremseforsterkeren et jevnt trykk i hele bremsesystemet, og dermed fordeles bremsekraften på alle de fire hjulene.

 

Bremsekraftforsterkeren sørger med andre ord for at det blir lettere å opprettholde kontroll over bilen ved rask og kraftig oppbremsing, og i tillegg reduseres stoppavstanden.

 

Ulike bremseforsterkere

Bilen din vil ha en av tre varianter av bremsekraftforsterkeren, og det er enten vakuumassistent, hydraulisk bremsekraftforsterker eller elektrisk bremsekraftforsterker. Hver av disse har sine egne unike funksjoner og fordeler, men målet for alle tre er akkurat det samme – nemlig å sørge for pålitelig og kontrollerbar bremsing.

 

  • Vakuumassistent – Denne går også under navnet vakuumkraftforsterker, og er den mest vanlige typen. Denne bremsekraftforsterkeren bruker vakuumet som dannes i inntakssystemet til forbrenningsmotoren. Når du trykker på bremsen, reduseres lufttrykket i vakuumkammeret og det atmosfæriske trykket presser bremsekraftforsterkeren sammen. Kraften som påføres bremsepedalen blir økes, og dermed blir det lettere for deg å bremse på en effektiv måte.

 

  • Hydraulisk bremsekraftforsterker – Denne bremsekraftforsterkeren bruker hydraulisk trykk fra servostyringen for å øke bremsekraften. Når du trykker på bremsen, aktiveres en hydraulisk sylinder som øker trykket i bremsesystemet. Dette sørger for jevn bremsekraft uavhengig av om motoren er i gang eller ikke.

 

  • Elektrisk bremsekraftforsterker – Denne bremseforsterkeren bruker elektronikk for å oppnå den ønskede kraften. Når du trykker på bremsen, sendes det elektriske signaler til motoren som gir ekstra kraft til bremsepedalen. Det er enklere å justere og tilpasse denne forsterkeren enn de to andre, og i tillegg kan den innlemmes i avanserte systemer som hjelper sjåføren med sikker kjøring.

 

Symptomer på feil med bremseforsterkeren

Det er ikke vanskelig å forstå at feil med bremseforsterkeren kan påvirke bilens bremsesystem og dermed også sikkerheten, og her forteller autodoc.co.no om årsaker og tegn på bremsesvikt. Her er en oversikt over de vanligste symptomene som indikerer at noe kan være galt med bremseforsterkeren:

 

  • Tung bremsepedal: Dersom du må bruke mer kraft enn vanlig for å trykke inn bremsen, kan dette være et tegn på at bremsekraftforsterkeren trenger service.

 

  • Hvesende lyder: Dersom du hører hvesende eller susende lyder når du trykker inn bremsen, kan dette være et tegn på at det er en lekkasje i bremsekraftforsterkerens vakuum.

 

  • Vibrasjoner i bremsepedalen: Dette er et annet, sikkert tegn på at noe er galt. Dersom bremsepedalen vibrerer når du bremser, kan dette være en indikasjon på ubalanse i bremsekraften.

 

  • Bremsevæskelekkasje: Skulle du oppdage bremsevæske under bilen eller i nærheten av bremsesystemet, bør du få bilen på verksted med en gang. Slik lekkasje kan føre til mindre effektiv bremsing. Har du anmeldt bremseforsterkeren på autodoc.co.no er det enkelt å finne den du trenger til din bil.

 

Slik kan du sjekke bremseforsterkeren for feil

Det er mulig å gjøre noen enkle tester for å sjekke om det er noen feil med bremseforsterkeren. Det første du kan gjøre er å sjekke om det lekker bremsevæske. Dette kan indikere at noe er galt med bremsesystemet. I tillegg kan du sjekke selve pedalen. Dersom den er veldig hard å trykke ned, kan det være noe feil med bremseforsterkeren. Dersom du har vakuumassistert bremsekraftforsterker, kan du sjekke vakuumslangene og koblingene. Se spesielt etter synlige lekkasjer eller løse koblinger. For å sjekke en elektrisk bremsekraftforsterker må du ha eget diagnose verktøy.

 

Konklusjon

Når du kjører bil, er det viktig å kunne bremse på en effektiv måte. Dette gjelder hver eneste gang du trykker på bremsepedalen, men spesielt når du må bråbremse. En bremsekraftforsterker sørger for best mulig bremsing med kortest mulig stopplengde. Sørg derfor for at du sjekker bremsekraftforsterkeren jevnlig, slik at du oppdager eventuelle problemer i tide.