Hva du bør vite om lån til campingvogn og bobil

REKLAME – Gjesteinnlegg

Bobil og campingvogn har blitt en ettertraktet feriemetode. Kvaliteten på kjøretøyene har økt og de nyeste modellene minner ofte om et moderne hus på fire hjul.

For å finansiere drømmen velger mange å søke om et lån. Her finner du mer informasjon om hvilke typer finansiering som finnes.

Dato 04.11.2019 @ 23:24

Velg mellom disse lånene

 

Lånene leveres i to utgaver:

● Med pantesikkerhet i bobilen.
● Uten pantesikkerhet (et såkalt lån uten sikkerhet).

Den vanligste finansieringsformen er den hvor du som kjøper stiller sikkerhet i kjøretøyet. Da vil banken ta “salgspant” i bobilen eller campingvognen din inntil lånet er betalt ned i sin helhet.

De fleste kjøpere av bobil og campingvogn velger denne låneformen på grunn av kostnadene. Et lån med sikkerhet vil ha en rente som er betraktelig lavere enn et lån uten sikkerhet. Noen stiller også sikkerhet i sin egen bolig for å finansiere kjøpet, enda det er mindre vanlig.

Velger du et sikret bobillån kan du forvente å betale en rente mellom 5-6% (effektiv). For et lån uten sikkerhet vil kostnadene derimot kunne bli litt høyere. Da starter renten fra omkring 7%, enda snittet ligger nærmere 12%.

Sammenlign prisene: På forbrukslån.no/lån-campingvogn/ finner du en oversikt over prisene på lån til bobil og campingvogn uten sikkerhet.

 

 

Kan du stille nok egenkapital?

 

Egenkapitalen er den delen av kjøpesummen som du betaler av egen lomme. For å få bankens beste rentetilbud vil du som regel måtte skyte inn minst 35% av kjøpesummen. Her ser du hvordan prisene kan variere.

Tabellen er kun ment som en illustrasjon over forholdet mellom egenkapital og lånets rente.
Priser på caravan/bobil lån:
Over 35% EK:   Nom. rente 3,60% – Eff. rente 5,15%
20-35% EK:        Nom. rente 4,60% – Eff. rente 6,15%
0-20% EK:         Nom. rente 5,25% – Eff. rente 6,90%
Som du ser vil bankene premiere de som legger inn en større andel av kjøpesummen.

 

 

Nedbetalingstid og alder

 

Et lån med sikkerhet til bobil eller campingvogn vil som regel ha en maks tilbakebetalingstid på 10 år, enda det finnes unntak. Den samme regelen gjelder ved kjøp og finansiering av bil.

Årsaken er at banken ikke ønsker at bobilen eller campingvognen skal være eldre enn 10 år innen lånet er tilbakebetalt i sin helhet. Det betyr samtidig at man ofte ikke får innvilget et lån med sikkerhet hvis man planlegger å kjøpe en eldre modell.

 

 

Hvem tilbyr finansiering?

 

Du har flere finansieringsmuligheter å velge mellom når du skal låne penger til bobil eller campingvogn. Du kan søke om lånet direkte hos banken eller gå gjennom en organisasjon. Medlemskap i utvalgte organisasjoner gir deg solide rabatter, der NAF (Norges Automobil-Forbund) er et eksempel.

Samtidig er det vanlig at forhandleren som selger deg bobilen vil ha en samarbeidsavtale med en bank. Vær forsiktig med å akseptere slike tilbud, da det ikke nødvendigvis vil være det billigste alternativet.

Før du velger et tilbud om finansiering er det viktig at du sjekker kostnadene flere steder. Hent inn pristilbud fra flere banker og velg det pristilbudet som er billigst.

 

 

Vilkår og krav som stilles for å få lån

 

Bobiler kan fort koste opp mot 1 million kroner og det er stor variasjon i priser mellom ulike merker og årsmodeller. Campingvogner koster som regel litt mindre, men også disse kan føre med seg en høy kostnad.

 

Når du låner pengene uten sikkerhet

 

De fleste bankene i Norge har de siste årene valgt å stramme inn kravene som stilles til alder og betalingsevne.

På nåværende tidspunkt er det vanskelig å låne penger uten pantesikkerhet med mindre du har fylt minst 23 år på det tidspunktet du søker. Det høyeste beløpet du kan låne er 500.000 kroner, med inntil 5 år for tilbakebetaling.

For et lån med pantesikkerhet er reglene mindre rigide, da banken påtar seg mindre risiko. Det største hinderet i et slik tilfelle er behovet for å stille nok egenkapital.

 

 

Følger det med heftelser?

 

Når du kjøper en campingvogn eller bobil vil det kunne følge med gjeld på kjøretøyet som den forrige eieren har tatt opp. Det er noe du alltid bør sjekke før du signerer kjøpskontrakten.

Heftelser er det samme som pant, som betyr at én eller flere banker har tatt salgspant i kjøretøyet for et lån som er utbetalt til forrige eier.

Du kan sjekke dette ved å søke etter registreringsnummeret på Brønnøysundregisterets nettside.

 

 

Sett deg inn i reglene for forsikring

 

En viktig del av å kjøpe bobil, caravan eller campingvogn er å skaffe den riktige typen forsikring. Med god forsikring vil også bankene kunne gi deg en lavere rente.

Du kan velge mellom følgende forsikringstyper:

 

Ansvarsforsikring

 

Denne forsikringen dekker ditt ansvar overfor en motpart. Med andre ord vil den dekke skader påført andre trafikanter, fotgjengere og fast eiendom.

 

Delkasko

 

Denne dekker som regel tap som følge av innbrudd i kjøretøyet, skader på glass, tilleggsutstyr og personlige eiendeler. Brannskader og tyveri er i tillegg dekket.

 

Helkasko/fullkasko

 

Her dekkes også skader på ditt eget kjøretøy. Eksempler inkluderer utforkjøringer, kollisjoner og andre ulykker.

 

 

 

Priseksempel:

Lånebeløp 120.000 kr, 4 år tilbakebetaling, eff.rente: 14,38%, kostnader: 35.977 kr., totalsum: 155.977 kr.